Tavshedspligt

Som medlem af Positivgruppen (eller ansat/frivillig i Positivgruppen) har man tavshedspligt over for tredje mand. Det gælder oplysninger om andre medlemmer, herunder oplevelser og/eller hændelser, der
er sket i foreningen og for hvilket det gælder, at oplysninger herom vil kunne identificere et eller
flere medlemmer af foreningen.