Fotografering

Det er kun tilladt at fotografere et/eller flere medlemmer i foreningen såfremt den eller de
pågældende har givet tilladelse.
Dette for at sikre overholdelse af foreningens regel om tavshedspligt.