Formål

Foreningens formål:

Foreningens formål er at støtte hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd til at leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve sit liv i overensstemmelse med egne evner og behov.

Formålet søges opnået ved at:

 • støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer
 • motivere til et aktivt og socialt liv
 • styrke og udbygge personlige relationer
 • bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem tryghed
 • sikre og varetage hiv-positives rettigheder og retsstilling
 • forebygge diskrimination
 • forebygge smittespredning

Foreningens formål søges opfyldt blandt andet ved at:

 • være et forum for drøftelse af relevante problemstillinger
 • informere om levevilkårene
 • yde omsorg samt tilbyde psykisk støtte og rådgivning
 • drive værested og fremme socialt samvær medlemmerne imellem
 • samarbejde med relevante organisationer og myndigheder

Denne side benytter cookies. Klik på godkend for at acceptere.  Læs mere