Bestyrelsen

Bestyrelsen i Positivgruppen per 05.04.2019

  • Martin C. – formand
  • Niels K. – kasserer
  • Svend O.
  • Jan B.
  • Michael S.
  • MJ
  • Esko – Suppleant
  • Preben – Suppleant
  • Carsten H. – Suppleant

Info om PGs bestyrelse:

Positivgruppens bestyrelse mødes onsdage, som aftales gang fra gang, men som regel en gang om måneden.
Mødet starter kl. 17:00 med mindre andet er aftalt.

Bestyrelsesmøderne er åbne for Positivgruppens medlemmer, der dog ikke har tale – eller stemmeret.

Referat af bestyrelsesmøderne hænges op i Villaen.