Bestyrelsen

Bestyrelsen i Positivgruppen per 27.08.2020

  • Martin C. – formand
  • Marko – næstformand
  • Niels K. – kasserer
  • Michael S.
  • Preben
  • John J. – suppleant
  • Esko – suppleant

Info om PGs bestyrelse:

Positivgruppens bestyrelse mødes onsdage, som aftales gang fra gang, men som regel en gang om måneden.
Mødet starter kl. 17:00 med mindre andet er aftalt.

Bestyrelsesmøderne er åbne for Positivgruppens medlemmer, der dog ikke har tale – eller stemmeret.

Referat af bestyrelsesmøderne hænges op i Villaen.