Nyt medlem

Ny i positivgruppen

Positivgruppen er et værested for hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd, men det er ikke kun hiv vi taler om hele dagen. Tværtimod er dette stedet, hvor man kan få et pusterum og møde andre bøsser og biseksuelle mænd i et godt selskab.

Positivgruppen kan være stedet, hvor du kan finde venner, som er i samme situation.

Villaen er i dag indrettet rart og hyggeligt blandt andet med motionsrum, EDB, værksted/undervisnings lokale m.m. og benyttes flittigt af mange.

I Villaen er der mulighed for frokost og aftensmad og vi er gode til at holde forskellige arrangementer; det kan være alt fra picnic, bowling, foredragsaftener, filmaftener til fester.

Der er mulighed for at spise frokost og aftensmad på hverdage. Der udover afholdes en lang række medlemsaktiviteter. Dette kan du læse mere om i under aktiviteter og i vores kalender.

Vi fokuserer på, at nye medlemmer skal føle sig velkomne, derfor er der også plads til, at du kan præge husets gang.

Gennem årene har vi udviklet et tæt samarbejde med andre hiv/aids-organisationer og deltager i forskellige oplysningskampagner, mindehøjtideligheder, demonstrationer, osv.

Det er en konstant udfordring at udvikle foreningen og tilpasse tilbuddene i takt med at sygdomsbilledet og omgivelserne ændrer sig. I dag ved vi at hiv er en kronisk sygdom og at vi ikke længere er dødende eller smitter, hvis vi er velbehandlet, modsat i 80’erne, hvilket gør det endnu sværere at søge støtte og midler til at fremme aktiviteter og udvikle foreningen i takt med at der stadig konstateres nye tilfælde af hiv-positive. Har du gode idéer, er vi åbne for at høre dem.

Positivgruppen har i dag ca. 100 faste medlemmer og kommer i kontakt med en stor del af de hiv-positive i hovedstadsområdet.

Som det eneste tilbud af denne art i Danmark, har vi ofte henvendelser fra resten af landet og udlandet om besøg, når vejen falder forbi vores Villa.

Positivgruppen arbejder for at hiv-positive bøsser og biseksuelle mænd kan leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve sit liv i overensstemmelse med egne evner og behov.

Som nyt medlem af Positivgruppen anbefales det, at man deltager i en introduktionssamtale om værestedets funktioner og faciliteter. Dette vil foregå sammen med et medlem af foreningen samt et bestyrelsesmedlem.
Aftale om introduktionsamtale sker ved henvendelse til Bestyrelsen.