Rygepolitik

Der er generelt vedtaget et rygeforbud i Positivgruppen.

Dog, da mange medlemmer er rygere og da vi ønsker at der skal være plads til alle, gælder
rygeforbuddet ikke i havestuen og EDB-lokalet på 1st. sal. Endvidere er rygeforbuddet ikke
gældende i bestyrelseslokalet ligeledes på 1st. sal, undtagen når der afholdes bestyrelsesmøder
eller andre møder.
Reglerne for rygepolitik gælder også ved fester, udlån og lign.