De særligt sårbare ved coronasmitte

De er særligt sårbare ved coronasmitte
Sundhedsstyrelsen oplyser, at disse er særligt sårbare ved smitte med corona :

Ældre over 65 år (især over 80 år)
Personer med følgende kroniske sygdomme:

Hjerte-kar-sygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
Kronisk leversygdom
Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer
Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

Blodsygdomme
Organtransplantation
Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
Hiv-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
Andre personer:

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip.

Kilde: Sunhedsstyrelsen.dk