Generalforsamling i Positivgruppen

Hvornår:
18. marts 2023 kl. 15:00
2023-03-18T15:00:00+01:00
2023-03-18T15:15:00+01:00
Hvor:
Positivgruppen
Tesdorpfsvej 23
2000 Frederiksberg
Danmark

GENERALFORSAMLING I POSITIVGRUPPEN

afholdes i henhold til vedtægterne
lørdag den 18. marts 2023 kl. 15.00 i Villaen.

Af hensyn til maden efter generalforsamlingen anmoder vi om tilmelding senest 10. marts.

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent
b. Godkendelse af indkaldelsen
c. Valg af stemmetællere
d. Bestyrelsens beretning
e. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for 2022 til generalforsamlingens godkendelse
f. Fastsættelse af kontingent
g. Indkomne forslag
h. Godkendelse af driftsbudget for år 2023
i. Forslag til antal af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
j. Valg af hiv-positive brugermedlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
k. Valg af én af foreningen uafhængig revisor
l. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på en let anretning. Drikkevarer kan købes for egen regning.

Vel mødt
Bestyrelsen

NB!: Forslag, der ønskes behandlet under pkt. g, skal være skriftlige og Positivgruppen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskab og årsberetning ligger til gennemsyn i Villaen
14 dage inden generalforsamlingen.

Husk det kræver betalt kontingent 2023 for at være stemmeberettiget.
Husk at du har stemmeret til AIDS-Fondets bestyrelse, hvis du betaler fælleskontingent med Hiv-Danmark!

Denne side benytter cookies. Klik på godkend for at acceptere.  Læs mere