Information om abekopper

Information om abekopper.

Der er konstateret de 2 første tilfælde af abekopper i Danmark.

Sygdommen primært optræder hos mænd der har sex med mænd.
Sundhedsstyrelsen har bedt hiv-organisationerne om at være særligt opmærksomme på
problemet.

Nedenstående er primært copy-paste fra diverse retningslinjer, anbefalinger etc. fra
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Første tilfælde af abekopper i Danmark.

Sundhedsministeriet har 23. maj udsendt en pressemeddelelse om abekopper og skriver:
En mand er i dag testet positiv for abekopper i Danmark. Manden udviste symptomer på smitte
efter en rejse til Spanien og har derfor været i kontakt med Sjællands Universitetshospital i
Roskilde og Rigshospitalet. Han er nu hjemme og i isolation.

Der er fundet 59 bekræftede tilfælde af abekopper i EU/EEA medlemslandene og yderligere
mindst 10 tilfælde under mistanke.

Sundhedsstyrelsen sendte 20. maj en informationsskrivelse til hiv-miljøet, hvor der blandt andet
står:

De nuværende tilfælde i Europa har primært været blandt mænd, som har haft seksuelle forhold
med mænd (MSM), og mange har været ude at rejse forud for, at de har fået symptomer.
Sygdoms- forløbene har generelt været milde.

I retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra 20. maj står der:

Aktuelt ses en ophobning af tilfælde i Europa blandt mænd der har
sex med mænd (MSM), og hvor smittemåden vurderes at være sket
via seksuel kontakt. Der er ikke tidligere set spredning af abekoppevirus på denne vis i Europa,
men det er for tidligt at vurdere, om dette mønster skyldes ændringer i virus’ egenskaber.

Om abekopper

Symptomer

Abekopper giver symptomer som feber, kulderystelser, hovedpine og muskelsmerter. Efter nogle
dage udvikler man udslæt, som ofte begynder i ansigtet og derefter spreder sig til andre dele af
kroppen. I nogle tilfælde ses udslættet typisk omkring kønsorganerne. Sygdommen går normalt i
sig selv igen efter 2-4 uger.

Smitteveje

Abekopper smitter ved tæt kontakt, herunder seksuel kontakt, og ved at dele tøj eller sengetøj
med personer, der er syge med abekopper.

Inkubationstid

Inkubationstiden er i gennemsnit 6-16 dage (spændvidde 5-21 dage). Personer, der er smittede,
er ikke smitsomme i inkubationsperioden, men smitter fra de første symptomer viser sig og frem
til, at skorperne falder af.

Sygdommen varer normalt 2-4 uger. Der kan opstå ar-dannelse i forbindelse med helingen af
sårskorperne.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Der er ikke særlige anbefalinger til borgere specifikt i forhold til at forebygge smitte mod
abekopper, men anbefalingerne om god hygiejne med hyppig håndvask med vand og sæbe eller
håndsprit gælder fortsat, ligesom vi opfordrer til at bruge kondom ved seksuel kontakt.
Hvis man oplever et eller flere af ovenstående symptomer på abekopper og i øvrigt mistænker at
kunne være smittet, f.eks. under en rejse, skal man i første omgang kontakte egen læge telefonisk
frem for at møde op fysisk.

Behandling

Efter symptomdebut anbefales primært understøttende behandling herunder forebyggelse af
bakterielle infektioner.

Der findes antivirale behandlinger samt vacciner udviklet mod kopper, der muligvis vil have effekt
mod abekopper, men disse er ikke markedsført i Danmark og kræver derfor særlig tilladelse fra
lægemiddelmyndighederne.

De antivirale midlers plads i behandlingen af patienter med abekopper og vaccinernes anvendelse
som post- exposure behandling er endnu ikke endeligt fastlagt, men retningslinjen vil blive
opdateret, når mere viden foreligger. Stillingtagen til eventuel brug af post-exposure behandling
foretages i samarbejde med infektionsmedicinsk afdeling.

Baggrund

Abekopper skyldes en sjælden virus, som er i familie med koppevirus. Abekopper er en zoonose,
og det egentlige dyrereservoir er ukendt, men menes at være gnavere, som kan smitte videre til
aber og mennesker. Der findes to typer abekopper, hvor den vestafrikanske variant generelt er
mildere end den centralafrikanske variant. Sygdommen er uanset variant mindre alvorlig end
kopper.

Denne side benytter cookies. Klik på godkend for at acceptere.  Læs mere