Generalforsamling i Positivgruppen

Hvornår:
31. marts 2019 kl. 15:00
2019-03-31T15:00:00+02:00
2019-03-31T15:15:00+02:00

afholdes i henhold til vedtægterne
søndag den 31. marts 2019 kl.15:00 i Villaen.
Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent
b. Godkendelse af indkaldelsen
c. Valg af stemmetællere
d. Bestyrelsens beretning
e. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for 2018 til generalforsamlingens godkendelse
f. Fastsættelse af kontingent
g. Indkomne forslag
h. Godkendelse af driftsbudget for år 2019
i. Forslag til antal af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
j. Valg af hiv-positive medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
k. Valg af revisor
l. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på en let anretning. Drikkevarer kan købes for egen regning.

Vel mødt
Bestyrelsen

NB!: Forslag, der ønskes behandlet under pkt. g, skal være skriftlige og Positivgruppen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskab og årsberetning ligger til gennemsyn i Villaen
14 dage inden generalforsamlingen.
Kontingent indbetales inden generalforsamlingen – kan også betales kontant på dagen. Har du
indbetalt dit kontingent i Hiv-Danmark inden for den sidste måned før positivgruppens
generalforsamling – medbring da venligst din kvittering af hensyn til gyldig stemmeret.
Din rabat og dit fælles medlemskab gavner dig og begge foreninger. Dit fælles medlemskab sikrer
dig desuden stemmeret til AIDS-Fondets bestyrelse.