Generalforsamling i Positivgruppen

Hvornår:
9. august 2020 kl. 15:00
2020-08-09T15:00:00+02:00
2020-08-09T15:15:00+02:00
Hvor:
Positivgruppen
Tesdorpfsvej 23
2000 Frederiksberg
Danmark

Søndag den 9. august  kl. 15:00 afholdes den årlige generalforsamling i Positivgruppen.

Da vi, pga. corona, skal forsøge at gøre plads til alle, er der denne gang tilmelding senest onsdag den 5. august kl. 14:00 på medlemstelefon eller ved at kontakt os pr. mail.

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent
b. Godkendelse af indkaldelsen
c. Valg af stemmetællere
d. Bestyrelsens beretning
e. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for 2019
f. Fastsættelse af kontingent
g. Indkomne forslag
h. Godkendelse af driftsbudget for år 2020
i. Forslag til antal af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
j. Valg af hiv-smittede medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
k. Valg af registreret revisor eller statsautoriseret revisor
l. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på en let anretning.

Drikkevarer kan købes for egen regning.

Vel mødt
Bestyrelsen

NB!: Forslag, der ønskes behandlet under pkt. g, skal være skriftlige og Positivgruppen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskab og årsberetning ligger til gennemsyn i Villaen
14 dage inden generalforsamlingen.

Kontingent indbetales inden generalforsamlingen – kan også betales kontant på dagen.

Har du indbetalt dit kontingent i Hiv-Danmark inden for den sidste måned før positivgruppens
generalforsamling – medbring da venligst din kvittering af hensyn til gyldig stemmeret.

Din rabat og dit fælles medlemskab gavner dig og begge foreninger. Dit fælles medlemskab sikrer
dig desuden stemmeret til AIDS-Fondets bestyrelse.