Generalforsamling i Positivgruppen

Hvornår:
15. april 2018 kl. 14:00 – 18:00
2018-04-15T14:00:00+02:00
2018-04-15T18:00:00+02:00

afholdes i henhold til vedtægterne

søndag den 15. april 2018 kl. 14:00 i Villaen.

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent

b. Godkendelse af indkaldelsen

c. Valg af stemmetællere

d. Bestyrelsens beretning

e. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for 2017

f. Fastsættelse af kontingent

g. Indkomne forslag

h. Godkendelse af driftsbudget for år 2018

i. Forslag til antal af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

j. Valg af hivsmittede medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

k. Valg af registreret revisor eller statsautoriseret revisor

l. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på en let anretning, Drikkevarer kan købes for egen regning.

Vel mødt

Bestyrelsen

NB!: Forslag, der ønskes behandlet under pkt. g, skal være skriftlige og Positivgruppen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskab og årsberetning ligger til gennemsyn i Villaen

14 dage inden generalforsamlingen.

Kontingent indbetales inden generalforsamlingen kan også betales kontant på dagen. Har du

indbetalt dit kontingent i Hiv-Danmark inden for den sidste måned før positivgruppens

generalforsamling medbring da venligst din kvittering af hensyn til gyldig stemmeret.

Din rabat og dit fælles medlemskab gavner dig og begge foreninger. Dit fælles medlemskab sikrer

dig desuden stemmeret til AIDS-Fondets bestyrelse.